Header

wesele, ślub, suknia ślubna, wedding, wedding dress
wedding
wedding decorations
wedding decorations
wedding decorations
wedding decorations, wedding table
wedding decorations, menu
short wedding dress
wedding decorations
wedding decorations, wedding menu
wedding decorations
monique rehmus
wedding cars, old school cars
wedding suit
wedding rings
diamonds wedding ring
weselnik
wedding decorations
wedding dress
wedding decorations, wedding dresses
wedding decorations
wedding hair decorations
wedding decorations
weselnik, wedding
wedding decorations, wedding table
wedding decorations
wedding hair decorations
targi ślubne weselnik

W trakcie trwających jesienno-zimowych targów ślubnych w pełnym rozkwicie, Weselnik powitał mnóstwo przyszłych Pań i Panów Młodych u drzwi Ergo Areny. Wielu fantastycznych wystawców wypełniło to miejsce wspaniałymi inspiracjami ślubnymi. Po prostu nie mogłam przegapić tego wydarzenia. Jeśli spytacie mnie o moje wesele - nie jest to jeszcze nic oficjalnego, ale powoli szukam inspiracji.

Tak jak każda kobieta nie mogłam przestać przyglądać się tym wspaniałym sukniom ślubnym. Myślę, że to nie będzie łatwy wybór... Czuję, że potrzebuję kilku lat, aby wybrać tą jedyną i idealną dla mnie. Ale obecnie jestem już niemalże pewna, że będzie ona w rodzaju sukienek na zdjęciach tutaj. Po prostu długa i prosta do dołu. Chociaż myślałam także o krótkiej. Ale kto wie, która z nich będzie mi się podobać w przyszłości? Gdybyście zapytali mnie, kiedy byłam dzieckiem - prawdopodobnie odpowiedziałabym, że najbardziej pożądana byłaby sukienka w rodzaju "księżniczki". Teraz kompletnie zmieniłam zdanie.

Moim zdaniem najbardziej skomplikowaną sprawą jest wybór motywu przewodniego. To jest rzecz, którą należy wybrać na wstępie i być świadomym tego podczas całych przygotowań. Targi ślubne przedstawiają wiele sugestii, ale naprawdę trudno jest się zdecydować. Widnieje tam wiele pastelowych, różowych, niebieskich, złotych i srebrnych odcieni.

Kolejną ważną sprawą są obrączki. To decyzja, która będzie Was dużo kosztować i trwać z Wami prawdopodobnie przez całe życie. Należy zatem wybrać rozsądnie. Kobieca obrączka powinna wg mnie pasować do pierścionka zaręczynowego oraz do dłoni. Jeśli mamy krótkie palce to najlepiej wybrać cieniutki model, a przy dłuższych palcach lepiej będzie wyglądała szersza obrączka. Mi osobiście spodobała się ta cieniutka z drobnymi diamencikami.

Jeśli myślisz o ślubie, nie zwlekaj i wybierz się na targi ślubne! To najlepszy sposób na zainspirowanie się - możesz całkowicie zaplanować swój dzień. To było moje pierwsze doświadczenie z takim eventem, ale jestem praktycznie pewna, że pojadę na kilka następnych, zanim poczuję, że jestem gotowa, aby zacząć planować mój własny ślub.

// In time of the autumn-winter wedding fairs now in full swing, Weselnik welcomed lots of future brides and grooms through the doors of the Ergo Arena. Many fantastic suppliers filled that place with wonderful wedding inspirations. I just couldn't missed out this event. If you ask me about my wedding - it's not so official now, but I'm slowly looking for some inspiration.

Just like every woman I couldn't stop looking at those stunning wedding dresses. I think it won't be an easy choice... I feel like I need a few years to choose this one and perfect for me. But right now I'm almost sure that the kind of dress will be just like dresses on the pictures here. Just a long and straight down. Althought I thought about the short one also. But who knows which one will I enjoy in the future? If you asked me when I was a child - I'd rather say that the princess dress was the most wanted. Now I completly changed my mind.

The most complicated in my opinion is choice of the leitmotif. It is the thing you need to choose first and be aware of that all time during preparations. Wedding fairs show you so many suggestions, but it is really hard to decide. There are a lot of pastels, pink, blue, golden and silver shades.

Another important thing are wedding rings. It's a decision that will cost you a lot and lasts with you probably for a lifetime. So choose them wisely. The feminine wedding ring should fit the engagement ring and hand. If we have short fingers it is better to choose a thin model, and with long fingers a wider one. I'm personally fond of this thin wedding ring with tiny diamonds.

If you think about getting married don't hesitate and go on a wedding fairs! This is the best way to get inspired – you can totally plan your day there. It was my first experience of such event, but I'm almost sure I'll go on a few next before I feel I'm ready to start planning my wedding day.

Przenieś swój blog na Nouw - teraz możesz importować swój stary blog - Kliknij tutaj

Likes

Comments