Header

Cześć! Obiecałam dodać więcej zdjęć z hotelu, w którym byliśmy w weekend. Adler Medical Spa jest po prostu ładnym hotelem w Stężycy - na Kaszubach. Idealne miejsce na relaks z rodziną lub po prostu dla pary. Jest położony w pobliżu jeziora i wśród lasu. Myślę, że takie miejsca są dobre dla zapracowanych ludzi, którzy chcą odpocząć z dala od dużych miast. Więc teraz zostawiam was z fotorelacją. Życzę Wam wszystkim wspaniałego tygodnia. ♥

// Hello! I promised to add more pictures from the hotel, where we had been this weekend. Adler Medical Spa is just a nice hotel in Stężyca - Kaszuby. Perfect to chill out with family or just together with your couple. It's situated near the lake and between the forests. I think that such places are good for busy people, who want to have a rest far from the big cities. So I leave you with the photorelation now. Have a great week everyone. ♥

my dress: click here <-

Zaprojektuj swój blog - wybierz jeden z mnóstwa gotowych szablonów na Nouw lub utwórz własny, metodą „wskaż i kliknij” - Kliknij tutaj

Likes

Comments

dress: SheIn | long boots: DeeZee

Jest niedziela i spędzam miło czas w pięknym hotelu nad jeziorem na Kaszubach. I naprawdę było mi to potrzebne, aby odpocząć razem z moją rodziną, bo czas mija tak szybko i wszyscy zapominamy o spędzaniu czasu z naszymi ukochanymi. Ciągle tylko praca, praca, studia, praca ... Ale mniejsza, pokażę Wam pokój i więcej zdjęć z hotelu w następnym poście. Teraz chcę się skupić na mojej stylizacji. Połączyłam elegancką sukienkę z falbankami i zwykłe spodnie oraz długie kozaczki - wszystko w kolorze czarnym. Idealny look na spotkania biznesowe lub kolację ze swoimi bliskimi. Mam nadzieję, że Wasza niedziela również mija Wam cudownie.

// It's Sunday and I'm having a good time in a beautiful hotel by the lake in Kaszuby. I really needed this chill out day with my family, because time is going by so fast and we all used to forget about spending time with our loved ones. Only work, work, university, work... Whatever, I will show you the room and more pictures from the hotel in the following post. Now I want to focus on my outfit. I have combined by elegant short ruffle dress and a pair of casual trousers and long boots – all in black. Perfect for business meetings or a dinner with your besties. I hope you also have an amazing Sunday.

Likes

Comments

1. Pierwszym krokiem jest sprawienie, aby Twój profil na Instagramie wyglądał niesamowicie. Nikt nie zamierza obserwować pustego profilu lub takiego, który ma słabą jakość zdjęć. Więc pstrykaj dużo zdjęć, ale publikuj tylko to najlepsze.

2. Obserwuj ludzi, którzy Cię inspirują i pozwól by ich dzieła wpłynęły na Ciebie. Po znalezieniu inspiracji u innych, włącz te pomysły i działaj na własną rękę, stwórz coś unikalnego. Zaplanuj swoje podejście, znajdź niszę i stwórz coś nowego!

3. Komentuj często - zaangażowanie jest ważne na Instagramie, a otrzymasz więcej zaangażowania na swoim profilu, jeśli i Ty je okażesz. Dodawaj komentarze do rzeczy, które Ci się podobają i intrygują Cię, a Ty z kolei rozwiniesz własny Instagram, to podobnie jak w świecie blogowym.

4. Poznaj swoje najbardziej lubiane zdjęcia - dobrze jest przecież wiedzieć, co najbardziej podoba się Twoim obserwatorom.

5. Używaj hashtagów - dodawanie hashtagów sprawia, że kiedy dodajesz zdjęcie obraz pojawi się po wyszukaniu danego hashtagu. Ja preferuję dodawać hashtagi w pierwszym komentarzu, zaraz po przesłaniu zdjęcia. To działa również w wyszukiwarce, ale sprawi, że profil wygląda czysto. Używam około 15 hashtagów na zdjęcie.

6. Zachęć swoich obserwatorów do oglądania Twoich zdjęć zamieszczając je regularnie i odpowiadając na komentarze i pytania.

7. Oznaczaj profile, takie jak na przykład - sklep, z którego masz swój T-shirt. To sprawi, że więcej ludzi będzie mogło Cię znaleźć.

8. Wypróbuj Instastory - byłam temu oporna, ale pewnego dnia postanowiłam umieścić kilka zdjęć na mojej historii i byłam zaskoczona ilością wyświetleń. Jest to dobry sposób, aby jeszcze bardziej zareklamować swój Instagram.

9. Publikuj w odpowiednim czasie - upewnij się, czy publikujesz w odpowiednim czasie. Ja zawsze sprawdzam kiedy moi followersi są online i publikuję swoje zdjęcie właśnie w tym czasie. I zazwyczaj obserwuję ilość dostępnych ludzi na Facebooku lub po prostu łatwiej - oglądam swoje statystyki.

10. Ostatni, ale na pewno nie mniej ważny punkt - znajdź swój styl profilu. Jeśli korzystasz z filtrów - używaj jednego do każdego obrazu. Ja nie używam filtrów, ale przerabiam wszystkie swoje zdjęcia w ten sam sposób (jasność - kontrast - luks - niska temperatura i niskie nasycenie).

// 1. The first step is to make your Instagram profile looks amazing. Nobody is going to follow an empty profile or one that has poor quality images. So take a lot of pictures but upload only the best.

2. Follow people who inspire you and let their work influence you. When you find inspiration through a number of sources and turn these ideas into your own, you inevitably create something unique. Plan your approach, find a niche, and create something new!

3. Comment often – Engagement is important on Instagram and you’ll get more engagement on your profile if you’re engaging yourself. Comment on things you love or are intrigued by, and you’ll in turn grow your own instagram, just like in blog world.

4. Know your most liked posts – it's good to know what your followers like the most.

5. Use hashtags - adding hashtags when you post a photo means that your image will show up in the hashtag feeds. I prefer to add hashtags in the first comment, just after uploading a picture. It also works, when someone search hashtags, but also make you profile looks clean. I used to choose about 15 hashtags per photo.

6. Engage your Instagram followers by posting regularly and responding to comments and questions.

7. Tag another profiles like for example - shop where did you get your T-shirt from. It'll make more people find you.

8. Try Instagram stories – I’ve been resisting this, but one day I decided to post a couple photos to my story and was surprised by the amount of views I got. It’s a good way to get even more out of Instagram.

9. Post at the right time - you need to ensure you are publishing content at the right time. I'm always checking when my followers are online, and publish my content during that time. I usually observe amount of available people on Facebook or just easier watch my statistics.

10. Last but for sure not least - find you profile's style. If you use filters - use one to every picture. I don't use filters, but I edit my photos all the same way (brightness - contrast - luks - low temperature and low saturation).

FIND ME ON INSTAGRAM: @moniquerehmus

Likes

Comments

Dzisiejszy look jest przypadkowy, ale podoba mi się ta wiązana bluza z Zaful. Wiązania były bardzo popularne przez cały ubiegły rok i nie sądzę, żeby to się zmieniło w najbliższym czasie. Jest to fajny sposób, aby dodać coś ciekawego do zwykłej, przeciętnej bluzy, ale także jest to super wygodne ! Połączyłam tą bluzę z moimi szarymi, podartymi jeansami. Jaki jest Twój ulubiony sposób noszenia tego sznurowanego trendu?

// Today’s look is casual, but I like this lace up sweatshirt from Zaful. The lace up trend has been super popular all year and I don’t think things will be changing anytime soon. This lace up piece is a cool way to add more interest to your otherwise average sweatshirt, and it’s super comfy too! I paired this look with my grey, torn jeans. What’s your favorite way to wear the lace up trend?

Likes

Comments